Page in your language

Odkryj unikalne cechy Quant

Planogramy

Store Specific Planogramy

Dzięki inteligentnemu automatycznemu generowaniu zoptymalizowanych pod względem sprzedaży planogramów opartych na szablonach zdefiniowanych przez użytkownika możliwe jest utrzymanie aktualnych planogramów bez większego wysiłku nawet w dużych sieciach o zróżnicowanych sklepach.

Wizualizacja 3D

Quant wprowadza Cię także w nowy świat wizualizacji 3D. Zobacz swój sklep oczami klientów. Wystarczy przejść do trybu 3D i można wirtualnie spacerwać po sklepie. Planogramy również mogą być 3D. Jeśli chcesz publikować planogram 3D jako plik PDF, po prostu dołącz go do ustawień PDF.

Zarządzanie cyklem życia

Nasz system umożliwia łatwą publikację i kontrolę planogramów oraz procesu implementacji. Pracownicy sklepu mogą potwierdzić wdrożenie za pomocą Quant Webu albo zostaną automatycznie powiadomieni w przypadku opóźnienia. Oferujemy raport wdrożenia w czasie rzeczywistym, a dzięki naszym inteligentnym raportom można analizować wpływ planogramu na wyniki biznesowe i logistyczne.

Heat Mapy / Etykiety

Oprócz standardowej wizualizacji planogramu, Quant ułatwia wizualizację analityczną, która wyświetla informacje o produkcie dotyczące wybranych atrybutów i danych sprzedaży. Heat mapy odzwierciedlające różne dane produktów tak, by w prosty sposób można było monitorować wydajności produktu na podstawie wybranych kryteriów.

Delta Planogramy

Zawansowane zarządzanie cyklem życia Quant pozwala na automatyczne wykrywanie i wizualizację różnice między starymi i nowymi planogramami. Pracownicy sklepu bardzo docenią tę funkcję, a szybkość wdrożenia planogramu znacznie wzrośnie.

Multi-Equipment

Podczas tworzenia planogramów w Quant można łatwo zmieniać między widokiem, który skupia się na jednym wybranym segmencie, a widokiem ogólnym pokazującym kilka logicznie połączonych elementów jednocześnie. Wszystkie statystyki natychmiast odzwierciedlają wszelkie wprowadzone zmiany, pomagając w tworzeniu lepszych planogramów.

Store Specific Planogramy

Dzięki inteligentnemu automatycznemu generowaniu zoptymalizowanych pod względem sprzedaży planogramów opartych na szablonach zdefiniowanych przez użytkownika możliwe jest utrzymanie aktualnych planogramów bez większego wysiłku nawet w dużych sieciach o zróżnicowanych sklepach.

Delta Planogramy

Zawansowane zarządzanie cyklem życia Quant pozwala na automatyczne wykrywanie i wizualizację różnice między starymi i nowymi planogramami. Pracownicy sklepu bardzo docenią tę funkcję, a szybkość wdrożenia planogramu znacznie wzrośnie.

Zarządzanie cyklem życia

Nasz system umożliwia łatwą publikację i kontrolę planogramów oraz procesu implementacji. Pracownicy sklepu mogą potwierdzić wdrożenie za pomocą Quant Webu albo zostaną automatycznie powiadomieni w przypadku opóźnienia. Oferujemy raport wdrożenia w czasie rzeczywistym, a dzięki naszym inteligentnym raportom można analizować wpływ planogramu na wyniki biznesowe i logistyczne.

Wizualizacja 3D

Quant wprowadza Cię także w nowy świat wizualizacji 3D. Zobacz swój sklep oczami klientów. Wystarczy przejść do trybu 3D i można wirtualnie spacerwać po sklepie. Planogramy również mogą być 3D. Jeśli chcesz publikować planogram 3D jako plik PDF, po prostu dołącz go do ustawień PDF.

Multi-Equipment

Podczas tworzenia planogramów w Quant można łatwo zmieniać między widokiem, który skupia się na jednym wybranym segmencie, a widokiem ogólnym pokazującym kilka logicznie połączonych elementów jednocześnie. Wszystkie statystyki natychmiast odzwierciedlają wszelkie wprowadzone zmiany, pomagając w tworzeniu lepszych planogramów.

Heat Mapy / Etykiety

Oprócz standardowej wizualizacji planogramu, Quant ułatwia wizualizację analityczną, która wyświetla informacje o produkcie dotyczące wybranych atrybutów i danych sprzedaży. Heat mapy odzwierciedlające różne dane produktów tak, by w prosty sposób można było monitorować wydajności produktu na podstawie wybranych kryteriów.

Space Planning

Zintegrowany Floor Planning

Z łatwością można zaprojektować plany sklepów, korzystając ze zintegrowanego narzędzia do planowania przestrzeni. Można zaprojektować przestrzeń w dowolny sposób, od prostych schematów półek po szczegółowe plany, w tym ściany, drzwi, okna, kasy i dodatkowe fotografie. Quant pracuje z wielu wersjami planów sklepu, odzwierciedlając specyfikę sezonową, więc nie trzeba robić tych samych zmian po kilka razy.

Przegląd wyposażenia sklepu

Czy chcesz wiedzieć, w których sklepach masz moduły z siedmioma półkami? Ile stojaków dostawców jest w twoich sklepach? Z jakich materiałów są piktogramy w sklepie, o ile chcesz stworzyć nowy? Z łatwością znajdziesz odpowiedzi na te pytania w przeglądzie sprzętu w Quant.

Wielowarstwowe plany

Komponenty Floor planu można zorganizować w warstwy, takie jak regały, ściany, sprzęt marketingowy lub plany techniczne. Jednocześnie możliwe jest ustawienie dat ważności warstw i praca ze specjalnymi wariantami planów pięter dla różnych pór roku.

Raport przeglądu przestrzeni do sprzedaży

Przestrzeń kategorii może być indywidualnie zoptymalizowana dla każdego sklepu w oparciu o dane sprzedaży rynkowej lub sklepu. Dzięki unikalnej analizie „Space to Sales” otrzymujesz natychmiastową informację zwrotną na temat każdej zmiany w przestrzeni kategorii.

Category Management

Biblioteka produktów

Biblioteka produktów Quant's jest bardzo elastyczna i może zostać drobiazgowo zmieniona w zależności od potrzeb. Można widzieć i pracować tylko z atrybutami i informacjami, które są potrzebne. Codziennie przeprowadzana jest automatyczna synchronizacja danych z podstawową bazą danych firmy.

Elastyczna hierarchia kategorii

Quant obsługuje hierarchię kategorii z nieograniczoną liczbą poziomów i możliwością podpięcia jednego produktu do kilku gałęzi hierarchii, co jest często przydatne, gdy produkty są lokalizowane na kilku miejscach w sklepie. Inteligentne narzędzia w Quant pozwalają zoptymalizować przestrzeń kategorii i ich podkategorii oraz śledzić ich sprzedaż i pojemność w każdym sklepie oddzielnie.

Zaawansowany reporting

Quant oferuje niezliczoną liczbę analiz:

 • Sprzedaży produktów, kategorii, podkategorii, marek i dostawców w dowolnej grupie sklepów.
 • Raport najpopularniejszych produktów z danej grupy.
 • Szczegółowe porównanie powierzchni i sprzedaży.
 • Raporty o sprzęcie dostępnym w sklepach.
 • Raport implementacji planogramów w sklepach.
 • Raport porównujący dane planogramu z rzeczywistym stanem magazynowym poszczególnych sklepów..

Sukces w zarządzaniu kategoriami zależy w dużej mierze od umiejętności obliczania i analizowania wyników decyzji oraz działań biznesowych i marketingowych. Nasz system oferuje unikalny sposób łączenia surowych danych, takich jak codzienne raporty sprzedaży i zapasów ze sklepów, ze szczegółowymi danymi planogramów. Wynikiem są przyjazne dla użytkownika i dostępne statystyki, które pomagają znaleźć potencjał i podjąć właściwe decyzje.Wszystkie tabele w Quant zawierają funkcje filtrowania i sortowania i oferują możliwość tworzenia tabel i eksportowania do formatu XLS lub CSV.

Komunikacja

Web Login

Web login to standardowa część naszego systemu, która umożliwia publikowanie planogramów i innych informacji dla sklepów oraz otrzymywanie ważnych informacji na temat wdrażania planogramu, akcji marketingowych i innych działań zarządzanych w Quant. W ten sposób można wyeliminować koszty związane z drukowaniem planogramów.

Połączenie z partnerami biznesowymi

Quant umożliwia łatwą współpracę z dostawcami lub innymi partnerami. To kolejna duża zaleta. Mogą mieć dostęp gdziekolwiek i kiedykolwiek do swoich planogramów i wybranych raportów.

Blog

Quant Blog to świetna alternatywa do e-maili. Możesz łatwo napisać notatki z informacjami bezpośrednio w Quant, zaplanować datę i godzinę publikacji, wybrać osoby, do których powinien być wyświetlany post na blogu i czy mają być otrzymać e-mail z zawiadomieniem. Kiedykolwiek możesz wrócić do artykułów a ponadto wiesz, kto je przeczytał.

Ankiety

Jeżeli jest potrzeba pozyskania informacje lub opinii sklepów, można przygotować ankietę w Quant i poprosić o jej wypełnienie w Quant Web. Wyniki są łatwe do oceny i dalszego przetwarzania.

Czat

Częścią aplikacji internetowej jest także czat online, który umożliwia bardzo szybką komunikację sklepów z centralą. Dużą zaletą jest przejrzystość całej komunikacji. Cała historia jest dostępna dla wszystkich wybranych członków zespołu, co ułatwia współpracę przy rozwiązywaniu pytań i uwag.

Automatyczne powiadomienia

Quant pozwala skonfigurować automatyczne wysyłanie powiadomień e-mail o wielu ważnych wydarzeniach, takich jak publikowanie nowych planogramów, opóźnione wdrożenie lub nowy post na blogu. Formę i treść powiadomień można w pełni konfigurować. Ponadto można użyć korporacyjnego serwera poczty do wysyłania powiadomień.

Web Login

Web login to standardowa część naszego systemu, która umożliwia publikowanie planogramów i innych informacji dla sklepów oraz otrzymywanie ważnych informacji na temat wdrażania planogramu, akcji marketingowych i innych działań zarządzanych w Quant. W ten sposób można wyeliminować koszty związane z drukowaniem planogramów.

Połączenie z partnerami biznesowymi

Quant umożliwia łatwą współpracę z dostawcami lub innymi partnerami. To kolejna duża zaleta. Mogą mieć dostęp gdziekolwiek i kiedykolwiek do swoich planogramów i wybranych raportów.

Blog

Quant Blog to świetna alternatywa do e-maili. Możesz łatwo napisać notatki z informacjami bezpośrednio w Quant, zaplanować datę i godzinę publikacji, wybrać osoby, do których powinien być wyświetlany post na blogu i czy mają być otrzymać e-mail z zawiadomieniem. Kiedykolwiek możesz wrócić do artykułów a ponadto wiesz, kto je przeczytał.

Ankiety

Jeżeli jest potrzeba pozyskania informacje lub opinii sklepów, można przygotować ankietę w Quant i poprosić o jej wypełnienie w Quant Web. Wyniki są łatwe do oceny i dalszego przetwarzania.

Czat

Częścią aplikacji internetowej jest także czat online, który umożliwia bardzo szybką komunikację sklepów z centralą. Dużą zaletą jest przejrzystość całej komunikacji. Cała historia jest dostępna dla wszystkich wybranych członków zespołu, co ułatwia współpracę przy rozwiązywaniu pytań i uwag.

Automatyczne powiadomienia

Quant pozwala skonfigurować automatyczne wysyłanie powiadomień e-mail o wielu ważnych wydarzeniach, takich jak publikowanie nowych planogramów, opóźnione wdrożenie lub nowy post na blogu. Formę i treść powiadomień można w pełni konfigurować. Ponadto można użyć korporacyjnego serwera poczty do wysyłania powiadomień.

Quant Task Management

Quant oferuje zintegrowane "zarządzanie zadaniami", które obejmuje zarządzanie, planowanie i realizację bardziej złożonych zadań wymagających współpracy kilku użytkowników. Funkcja ta pozwala na efektywną organizację działań, takich jak planowanie zmian w sklepach, otwieranie nowych sklepów i/lub naprawy uszkodzonego sprzętu.

Jakie są korzyści tego narzędzia?

 • Złożone zadania mogą być podzielone na dowolną liczbę podzadań.
 • Łatwe ustalanie terminów, priorytetów i osób odpowiedzialnych.
 • Automatyczne powiadomienia przesyłane mailem.
 • Automatyczne linki do kontekstu, w którym pojawiło się zadanie. Na przykład, jeśli zadanie dotyczy planogramu, nie trzeba wypisywac o jaki planogram chodzi.

Dokumentacja fotograficzna sklepów

Quant można wykorzystać jako skuteczne narzędzie do fotograficznej dokumentacji sklepów. Zdjęcia można zapisywać wraz z notatkami nie tylko do całego sklepu, ale także do określonego sprzętu. Zdjęcia można zapisywać z komputera, tabletu lub telefonu.

Jakie są korzyści?

 • Łatwo dostępna i jakościowa dokumentacja fotograficzna sklepów jest przydatna podczas wielu decyzji.
 • W połączeniu z narzędziami Quant do planowania możliwe jest udokumentowanie procesu i wyników zmian.
 • Zdjęcia można połączyć z procesem wdrażania planogramu i można mieć dobrą dokumentację implementacji planogramów.
 • Zdjęcia przesyłane z różnych miejsc i urządzeń są natychmiast dostępne w centrali.
 • Intuicyjna aplikacja, która komunikuje z różnymi urządzeniami.
 • System wielu użytkowników z obsługą różnych ról i uprawnień (kierownik sklepu, dyrektor regionalny, dostawca, biuro centralne).

Etykiety cenowe

Quant zawiera zaawansowany system zarządzania etykietami cenowymi (SELs). Opracowaliśmy ten system tak, by był prosty i zrozumiały dla pracowników sklepów i zaoszczędził czas i koszty drukowania.

Jakie są korzyści?

 • Oszczędza czas pracowników i koszty drukowania.
 • Proste i zrozumiałe zastosowanie w sklepach.
 • Automatyczne wykrywanie zmian w SEL.
 • Nieograniczone możliwości tworzenia regularnych i promocyjnych etykiet cenowych.
 • Możliwość wstawiania notatek dla personelu bezpośrednio do SEL (nazwa sprzętu, pozycja na półce itp.)..
 • Promocyjne SEL można wydrukować przed datą rozpoczęcia promocji.
 • Raporty umożliwiają kontrolę implementacji SEL.

Quant Cloud

Quant Cloud ma wszystkie zalety przetwarzania w chmurze. Zespół może pracować z całego świata nad tymi samymi projektami i korzystać z tej samej bazy danych na wielu komputerach. Nie trzeba budować specjalne infrastruktury i przeciążać dział IT.

Automatyczne Zamówienia

Quant umożliwia wykorzystanie informacji o dostępnej przestrzeni i produktach oraz danymi o sprzedaży do automatycznego tworzenia zamówień produktów. Zamówienia można również generować w trybie półautomatycznym, co oznacza, że personel może zmodyfikować utworzoną propozycję zamówienia przed potwierdzeniem.

Jakie są korzyści?

 • Eliminacja braku zapasów i zwiększenie dostępności.
 • Zmniejszenie nadzapasów.
 • Oszczędzanie czasu personelue.
 • Wykorzystanie danych z planogramów bez kompleksowej integracji z systemami zewnętrznymi.
 • Ujednolicone rozwiązanie bezpośrednich zamówień i dostaw z magazynów centralnych.