Page in your language

Quant Cloud

Wszędzie i dla każdego

Quant Cloud pozwala Wam i Waszym współpracownikom pracować nad tymi samymi projektami z każdego zakątka świata, z różnych komputerów, a jednocześnie korzystając z tej samej bazy danych, bez potrzeby budowania skomplikowanej infrastruktury i obarczania działu IT.

Life Cycle Management (LCM)

Łatwa dystrybucja i kontrola planogramów

Nasz system ułatwia publikowanie planogramów i kontrolowanie procesu wdrażania. Pracownicy sklepu potwierdzają wdrożenie za pośrednictwem aplikacji,która potrafi automatycznie powiadamiać, jeśli terminy nie zostaną dotrzymane. Zawsze można mieć aktualne informacje o procesie wdrażania planogramów w poszczególnych sklepach i można analizować wpływ na wyniki biznesowe i logistyczne za pomocą inteligentnych statystyk.

Narzędzie Floor Planning

Łatwe i przejrzyste

Łatwo można zaprojektować aranżacje powierzchni sprzedażowej i umeblowania sklepu za pomocą wbudowanego edytora. To narzędzie pozwala projektować przestrzeń od prostych półek i regałów aż po szczegółowe rozmieszczenie ścian, drzwi, okien i stanowisk kasowych, również z użyciem zdjęć. Quant obsługuje wiele wersji florplanów, więc zmiany sezonowe przestrzeni nie trzeba projektować co roku.

Miejsce przeznaczone dla poszczególnych kategorii może być dostosowane dla każdego sklepu oddzielnie, w zależności od danych rynkowych albo danych wybranych sklepów. Dzięki unikalnej analizie "Space to Sales" można otrzymać natychmiastową informację zwrotną na temat każdej zmiany przestrzeni sklepowej.

Szablon planogramu

Zwiększa wydajność i produktywność pracy

Planogram w Quant to uniwersalny szablon, który można zastosować do regałów o różnych rozmiarach bez dodatkowego wysiłku. Zmiany w szablonie są automatycznie stosowane do wszystkich odpowiednich półek, a Quant zapewnia natychmiastowy podgląd wynikowych planogramów. Każdy sklep otrzymuje planogram z dokładnymi wymiarami półek, dzięki czemu pracownicy sklepu nigdy nie muszą dostosowywać standardowego planogramu do konkretnego sklepu.

Biblioteka produktów

Szczegółowy opis

Bibliotekę produktów w Quant można dostosować do wymogów firmy tak, by jak najlepiej spełniała potrzeby danej organizacji.Zawsze są wyświetlane dane, które są potrzebne w danej chwili. Codzienna automatyczna synchronizacja z bazą danych firmy to standard funkcjonowania w Quant.

Etykiety cenowe

Reprezentacyjny design, niższe koszty druku i zaoszczędzony czas.

Edytor etykiet cenowych (SEL) pozwala stworzyć świetnie wyglądające i bardzo praktyczne SEL. Oprócz standardowych informacji takich jak nazwa i cena, można dodać informacje dostępne z planogramów, naprzykład identyfikację regału lub półki, pozycja na półce oraz ilość facingów na szerokość, głębokość i wysokość. Etykiety cenowe mogą również zawierać symbole graficzne i kody kreskowe.

Każdy sklep ma swój "koszyk etykiet" dostępny na stonach www aplikacji, do którego może dodawać etykiety a następnie je drukować. Można też skorzystać z funkcji automatycznej detekcji zmian cen, kiedy system generuje pliki PDF zawierające tylko ceny produktów, które zostały zmienione i równocześnie znajdują się w planogramach danego sklepu..

Analizy w Quant

Maksymalizują wartość danych

Quant oferuje wiele specyficznych analiz:

  • Rozwój sprzedaży produktów, kategorii, podkategorii, marki i dostawców w dowolnej grupie sklepów.
  • Raport najpopularniejszych produktów z danej kategorii.
  • Szczegółowe porównywania przestrzeni i sprzedaży.
  • Raporty o wyposażeniu w poszczególnych sklepach.
  • Raporty o wdrażaniu planogramów.
  • Porównanie aktualnych stanów magazynowych produktów w sklepach z ilościami na planogramach.

Sukces w zarządzaniu kategoriami zależny jest w dużym stopniu od umiejętności analizowania i weryfikowania wyników podejmowanych decyzji oraz działań biznesowych i marketingowych. Nasz system oferuje unikalny sposób łączenia nieprzetworzonych danych, takich jak dzienna sprzedaż i aklualny stan magazynów, ze szczegółowymi danymi planogramu. Rezultatem są przyjazne dla użytkownika i szybko dostępne statystyki, które pomogą w podejmowaniu właściwych decyzji.

Wszystkie tabele w Quant zawierają rozbudowane funkcje filtrowania i sortowania oraz oferują możliwość tworzenia tabel przestawnych i eksportu do formatu XLS lub CSV.

Dla wybranych użytkowników można zapewnić dostęp do samych analiz.

Połączenie z business partnerami

Integrowana współpraca z dostawcami i innymi partnerami biznesowymi

Quant pozwala na łatwą współpracę z dostawcami i innymi partnerami przez umożliwienie dostępu do sieci, w której są umieszczone planogramy - to kolejny duży atut. Dostęp może być oferowany, na przykład, jako usługa dla dostawców, którym można dać dostęp do planogramów i wybranych raportów. Można nawet pozwolić dostawcom uczestniczyć w procesie aktualizacji danych o produktach -mogą zmieniać informacje dotyczące rozmiarów czy zdjęć produktów. Oprócz zarządzania kategorią, Quant wspiera również marketing i promocje.

Multi-Equipment

Planowanie kilku segmentów jednocześnie

Quant potrafi podczas przygotowań planogramu przełączać się pomiędzy oglądaniem jednego wybranego segmentu a wyświetlaniem wszystkich powiązanych segmentów, które tworzą logiczną całość. Dotyczy to również wszystkich statystyk, pomagając w tworzeniu lepszych planogramów.

“Store Specific” planogramy

Uwzględniają specyfikę poszczególnych sklepów

Najbardziej zaawansowane zarządzanie kategorią uwzględnia specyfikę poszczególnych sklepów, jednocześnie wspierając centralne strategie biznesowe i marketingowe. Skorzystaj z unikalnej funkcji Quant, która pozwala tworzyć planogramy dostosowane do sklepu w oparciu o sprzedaż detaliczną i według szablon planogramu. W szablonie możesz ustawić produkty jako Eksplicytne, Obowiązkowe lub Opcjonalne. Eksplicytne produkty pojawiają się na planogramie dokładnie tak, jak są ustawione w szablonie. Obowiązkowe produkty pojawiają się również w planogramie, ale ich liczba jest zoptymalizowana na podstawie danych o sprzedaży danego sklepu i kryteriów uzupełnianiających. Produkty opcjonalne są traktowane tak samo jak obowiązkowe, ale w przypadku, że ich sprzedaż jest zbyt niska, mogą one wcale nie pojawić się na planogramie. Quant potrafi wykonać setki i tysiące obliczeń i zapewnić wysoką jakość planogramów, która byłaby nieosiągalna przy użyciu podejścia manualnego.

Delta planogramy

Automatyczna wizualizacja różnic w planogramie

Quant jest prawdopodobnie jedynym dostępnym systemem, który automatycznie zlokalizuje i uwidacznia różnice między starą a nową wersją. Jest to możliwe dzięki zaawansowanemu zarządzaniu cyklem życia planogramów. Pracownicy sklepu bardzo doceniają tę funkcję, dzięki której wdrażania planogramów jest szybsze.

Heat Mapy i Etykiety

Nieograniczone możliwości w wizualizacji planogramów

Oprócz standardowej wizualnej reprezentacji planogramu, Quant ułatwia analityczną reprezentację, która wyświetla informacje dotyczące wybranych atrybutów i danych sprzedażowych produktów. Heat mapy umożliwiające szybki monitoring wizualny produktów na planogramie zgodnie z wybranymi kryteriami.

Wizualizacja 3D

Odkryj trzeci wymiar

Quant pracuje nie tylko w dwóch wymiarach, ale automatycznie potrafi przygotować planogramy w 3D. Wystarczy włączyć 3D i można oglądać zaplanowaną ekspozycję ze wszystkich stron. Funkcjonalność nie jest ograniczona do pojedyńczych planogramów. W trzech wymiarach można podjąć wirtualną wycieczkę po każdym ze sklepów, żeby spojrzeć na ekspozycję oczami klientów.

Web Login

Unikalny sposób dystrybucji planogramów

Logowanie przez strony www to standardowa część naszego systemu, która umożliwia publikowanie planogramów i innych informacji dla sklepów i partnerów biznesowych oraz otrzymywanie ważnych informacji na temat wdrażania planogramów, marketingu i innych działań zarządzanych w Quant. W ten sposób można wyeliminować koszty związane z drukowaniem planogramów. Decyzja, kto ma dostęp za pośrednictwem logowania do sieci i jakie informacje są dostępne, jest w pełni w rękach użytkownika. Standardowa funkcjonalność to interaktywny floorplan, lista planogramów łącznie z informacją o etapie ich wdrażania, spis produktów, platforma komunikacyjna. O ile dostawcy mają dostęp do swoich planogramów, można skorzystać z unikalnej funkcjonalności, która pozwala na przejrzystą wizualizację planogramów przedstawiającą produkty konkretnych dostawców, podczas gdy produkty konkurentów są zanonimizowane. Logowanie do sieci może być dostosowane według preferencji designowych każdej firmy.

Platforma komunikacyjna

Bądzmy w kontakcie.

Informacje zwrotne i sugestie ze sklepów i od dostawców są bardzo cennym źródłem informacji a sprawna komunikacja z partnerami jest kluczem do sukcesu całej koncepcji zarządzania kategoriami. Quant ułatwia tę komunikację za pomocą wbudowanego interfejsu komunikacyjnego. W każdym momencie można sprawdzić całą historię komunikacji. Bardzo przydatne są narzędzia do przesyłania wiadomości dla całej grupy. Standardowe powiadomienia mogą być w pełni zautomatyzowane. Nie marnuj czasu na szukanie ważnych informacji w swojej skrzynce.