Page in your language

Inteligenty Retail Management

Rozwiązanie chmurowe do zarządzania przestrzeniami detalicznymi, kategoriami produktów, planogramami i etykietami cenowymi.

 

Pozwól, by Quant olśnił Cię swymi funkcjami

Dzięki inteligentnemu automatycznemu generowaniu planogramów zoptymalizowanych zgodnie ze sprzedażą w oparciu o zdefiniowane przez użytkownika szablony możliwe jest utrzymanie aktualnych planogramów również w dużych sieciach sprzedaży o zróżnicowanych sklepach bez zwiększania zapotrzebowania na zasoby ludzkie.

Więcej informacji
Planogramy zoptymalizowane pod kątem sprzedaży
Połączenie z danymi sprzedaży i raportowaniem
Połączenie z (pół) automatycznymi zamówieniami
Wielowarstwowe plany sklepów
Elastyczna hierarchia kategorii
Nowoczesny interfejs internetowy do dystrybucji planogramów i komunikacji
Zarządzanie ceną powiązane z planogramami
Wizualizacja 3D
Biblioteka produktów z atrybutami definiowanymi przez użytkownika
Łatwa dokumentacja fotograficzna punktąw sprzedaży

Dlaczego Quant?

Zintegrowane rozwiązanie

1

Quant to zintegrowane rozwiązanie, które pozwoli planować przestrzeń detalisty, zarządzać kategoriami, planogramami, etykietami cenowymi, drukować POS, zajmię się komunikacją ze sklepami oraz In-store Marketingiem.

Quant Cloud

2

Quant Cloud posiada wszystkie zalety chmury. Pozwala na pracę z całego świata na tych samych projektach, na których pracują koledzy i korzystać z tej samej bazy danych na różnych komputerach. Nie trzeba budować złożonej infrastruktury.

Wyjątkowe wsparcie

3

Nasi konsultanci są dostępnie, aby pomóc Ci w razie potrzeby. Szkolimy użytkowników i pomagamy w integracji danych, więc Quant może być na żywo w mniej niż 12 tygodni.

Prośba o Demo

Użytkownicy Quant zarządzają przestrzenią, asortmentem i planogramami w tysięcach sklepów w jedenastu krajach europejskich

Sklizeno

Na początku byliśmy najbardziej podekscytowani, gdy operacje związane z planowaniem asortymentu i przestrzeni sklepowej stały się bardziej skuteczne. W ciągu pierwszych trzech miesięcy wprowadziliśmy do Quantu dane i przygotowaliśmy planogramy dla trzech sklepów MY FOOD. Sklepy zostały wyposażone w tablety i pracowały z planogramami za pośrednictwem interfejsu internetowego bezpośrednio w miejscu sprzedaży.

Dr.Max Czechia

Integracja planogramów specyficznych dla sklepów była głównym punktem zwrotnym w 2015 r. Krok ten doprowadził nas do rozwiązania problemów z towarem, który miał znikomą sprzedaż. Problem ten był dyskutowany w ramach firmy przez długi okres czasu. Kolejną zaletą jest eliminacja błędów w zakresie produktów. Produkty są wybierane zgodnie z zasadą Pareto i kontraktami biznesowymi we wszystkich wersjach planogramów.