Page in your language

Historie klientów

Dowiedz się, w jaki sposób klienci Quant planują przestrzeń detaliczną, dystrybuują planogramy, zarządzają kategoriami lub etykietami cenowymi i poprawiają zarządzanie sklepami.

Nasi klienci

Sklizeno

Na początku byliśmy najbardziej podekscytowani, gdy operacje związane z planowaniem asortymentu i przestrzeni sklepowej stały się bardziej skuteczne. W ciągu pierwszych trzech miesięcy wprowadziliśmy do Quantu dane i przygotowaliśmy planogramy dla trzech sklepów MY FOOD. Sklepy zostały wyposażone w tablety i pracowały z planogramami za pośrednictwem interfejsu internetowego bezpośrednio w miejscu sprzedaży.

Dr.Max Czechia

Integracja planogramów specyficznych dla sklepów była głównym punktem zwrotnym w 2015 r. Krok ten doprowadził nas do rozwiązania problemów z towarem, który miał znikomą sprzedaż. Problem ten był dyskutowany w ramach firmy przez długi okres czasu. Kolejną zaletą jest eliminacja błędów w zakresie produktów. Produkty są wybierane zgodnie z zasadą Pareto i kontraktami biznesowymi we wszystkich wersjach planogramów.

Dr.Max Slovakia

Największym atutem Quantu jest funkcjonalność, która tworzy planogramłatwo i szybko tak, by odpowiadały poszczególnym aptekom według określonych kryteriów, takich jak sprzedaż czy dzienny zapas. Planogramy mogą być tworzone dla jednej apteki, kombinacji aptek lub na podstawie przeciętnej, w zależności od wyboru.

Auto Kelly

Wiosną 2016 roku po raz pierwszy zapoznaliśmy się z oprogramowaniem Quant. Oprócz tworzenia planów sklepów i planogramów oferował również dystrybucję i kontrolę nad ich realizacją. Dużą zaletą była aplikacja internetowa do wewnętrznej komunikacji ze sklepami. Nadbudowa zawierała również możliwość analizy zarządzania kategorią, którą przygotowywaliśmy w dłuższej perspektywie.

I wiele więcej!